Fòrum d’Educació i Cultura Popular

El Fòrum d’Educació i Cultura Popular vol reconèixer l’important paper de la cultura popular en l’àmbit educatiu, i fer visible les experiències, bones pràctiques, recerques, projectes, formacions, etc., que s’estan realitzant a Catalunya i arreu dels Països Catalans. El Fòrum pretén ser un espai de reflexió, debat, d’aprenentatge i d’intercanvi que permeti centrar criteris i revisar el discurs teòric i les pràctiques sobre la cultura popular a l’educació, posant de relleu aspectes com la interculturalitat, la diversitat religiosa o el gènere.
El Fòrum parteix d’un concepte ampli de l’educació, que inclou i integra l’educació formal, la informal i la no formal, i de la cultura popular entesa més enllà de la festa.
El Fòrum ha començat a treballar el 2017, de cara a presentar les seves propostes en el marc de la 2a edició «Som Cultura Popular. Mostra del Patrimoni Cultural Immaterial» que se celebrarà el 26 i 27 de gener de 2018 a Barcelona. Estarà obert a professionals de l’educació i de la cultura, de la gestió cultural, de l'antropologia i de la sociologia, i a associacions, les AMPA, entitats de lleure, ajuntaments, centres d’interpretació, museus, serveis educatius, mitjans de comunicació i públic interessat.

 Fòrum educació i cultura popular 

Nota de premsa