Publicat el nou DECRET d’INCLUSIÓ

El passat 17 d'octubre del 2017 es va publicar el Decret d'Inclusió. Podeu consultar el document oficial en el següent ENLLAÇ.

DECRET 150/2017, de 17 d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu.