S’aproven les bases reguladores dels premis i els ajuts Clic, Fotoperiodisme Jove.

L'Agència Catalana de la Joventut aprova, mitjançant la RESOLUCIÓ TSF/1703/2017 i TSF/1652/2017, ambdós del juliol 2017,  les bases reguladores dels premis i els ajuts Clic, Fotoperiodisme Jove.

L'Agència Catalana de la Joventut va convocar l'any 2008, per darrer cop, els premis Clic, Fotoperiodisme Jove, premis que tenien com a finalitat fomentar la creació, la producció i la difusió cultural dels joves en la vessant del fotoperiodisme, i que havia iniciat amb anterioritat la Direcció General de Joventut. Tanmateix, de l'any 2009 al 2016, degut al context econòmic i a les polítiques de contenció de la despesa, l'Agència Catalana de la Joventut no va poder convocar cap d'aquestes subvencions. Actualment, l'Agència Catalana de la Joventut té interès a poder recuperar aquesta convocatòria de premis fotoperiodístics, donada l'alta acollida del sector fotoperiodístic en les activitats del programa Connecta't del Carnet Jove.

Podeu consultar la convocatòria íntegra en el següent ENLLAÇ RESOLUCIÓ TSF/1652/2017

I en l'ENLLAÇ RESOLUCIÓ TSF/1703/2017.