COL·LABORACIÓ ENTRE LES BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES I LES ESCOLARS A LA COMARCA DEL GARRAF

“Repensem i actualitzem les biblioteques escolars: cinc actuacions estratègiques”, és el nom de la nova proposta formativa, fruit de la col·laboració del Centre de Recursos Pedagògics del Garraf i les biblioteques públiques de la comarca del Garraf, que s'adreça als professionals de les biblioteques escolars.

L'objectiu és formar, fomentar la lectura i establir col·laboracions amb les biblioteques escolars de la comarca del Garraf.

Fruit de la necessitat d'oferir suport i actualitzar les biblioteques escolars dels centres educatius de la comarca del Garraf, durant el curs escolar 2015-2016 s'inicià, des del Centre de Recursos Pedagògics del Garraf (Departament d'Ensenyament), una col·laboració amb les biblioteques públiques de la comarca.
Aprofitant l'especialització dels professionals de les biblioteques públiques, s'ha dissenyat una activitat formativa adreçada a responsables de les biblioteques escolars que pretén establir vincles entre ambdues tipologies de biblioteques.
L'acció també compta amb la col·laboració i suport de tècnics docents del Programa de Biblioteques Escolars del Departament d'Ensenyament.

ENLLAÇ a la NOTÍCIA SENCERA