Concurs Wisibilízalas 2ª Edició!

Avui 10 octubre, és el dia d'Ada Lovelace, la primera programadora. Per commemorar el gran paper desenvolupat per aquesta dona, i el de moltes altres, en el camp tecnològic, el Departament d'Enginyeria i Tecnologies de la Informació i les Comunicacions de la Universitat Pompeu Fabra convoca la SEGONA EDICIÓ DEL CONCURS Wisibilizalas!!!!

L'objectiu d'aquest concurs és promocionar, entre alumnat d'Educació Secundària, el paper que la dona exerceix en les TIC, ja que sol ser minoritari respecte a l'home.

Podrà participar tot centre educatiu espanyol o llatinoamericà, amb un o diferents grups de màxim 10 alumnes. Cadascun dels grups haurà de crear una pàgina web (recomanem Google Sites, per la seva senzillesa d'ús) amb perfils de dones actuals espanyoles o llatinoamericanes que destaquin en les TIC.

Els premis seran:

1r premi: Impressora 3D categoria I

2n premi: Impressora 3D categoria II

3r premi: 5 kits Makey Makey

En la web: https://portal.upf.edu/web/wisibilizalas   trobareu més informació sobre les bases del concurs.
En el canal de Twitter (@wisibilizalas) trobareu notificacions i recomanacions per guanyar el concurs.