EINA, RECURS PER UNA COMUNICACIÓ NO SEXISTA

Amb l'objectiu d'actuar tant preventivament com reactivament davant les demandes d’una ciutadania cada cop més activa i crítica en relació a la comunicació no sexista es publica el recurs: EINA per una comunicació no sexista.

Aquestes eines pretenen, doncs, acollir i donar resposta a una baixada de tolerància cada cop més evident envers el sexisme a la nostra societat.

Més informació.