Es convoca el Premi Escoles Verdes de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2017

La Generalitat de Catalunya impulsa a través del Programa escoles verdes l'ambientalització integral dels centres educatius de Catalunya.

Els objectius del Programa són: ajudar els centres a ambientalitzar-se, a incorporar els valors de l'educació per a la sostenibilitat en tots els àmbits de la vida del centre (currículum, gestió i relacions amb l'entorn); promoure la participació i la implicació activa de tota la comunitat educativa en la millora del seu entorn immediat (centre, barri, municipi); i afavorir l'intercanvi entre els centres que participen en el Programa, a fi de construir una gran xarxa d'escoles per a la sostenibilitat.

L'any 2009, coincidint amb la celebració del desè aniversari del Programa, la Generalitat de Catalunya va considerar oportú crear el Premi Escoles Verdes, a fi d'impulsar el reconeixement públic d'iniciatives exemplars d'educació per a la sostenibilitat dutes a terme per centres educatius que disposen del Distintiu d'Escola Verda atorgat per la Generalitat de Catalunya; centres compromesos, per tant, a millorar la seva ambientalització de manera contínua.

En el marc de la convocatòria de la 1a Setmana Sense Soroll a Catalunya, la convocatòria
del Premi Escoles Verdes 2017, en la categoria d'acció singular, es vincula a prevenir o reduir el soroll en el centre educatiu, tant a nivell tècnic com de sensibilització de la comunitat educativa.

La presentació de candidatures finalitza el proper 2 d'octubre de 2017, a les 12 hores.

Podeu consultar la convocatòria íntegra (DOGC n.7395 del 21 de juny) en aquest ENLLAÇ