II Jornada Generacions de futur per a les TIC, eines pels mestres