IV JOCS FLORALS ESCOLARS A CATALUNYA

La convocatòria dels Jocs Florals Escolars de Catalunya s’adreça als centres d’educació primària i educació secundària obligatòria amb la finalitat d’estimular l’expressió escrita dels alumnes, aprofitant una tradició cultural arrelada a Catalunya que molts centres escolars de fet ja celebren als seus municipis o comarques.

El Departament d’Ensenyament convoca una nova categoria en els IV Jocs Florals Escolars de Catalunya, la del conte audiovisual il·lustrat. Està adreçat a tots els alumnes de primària i als alumnes de primària de les escoles d’educació especial. L’objectiu és promoure la creació literària potenciant  el treball interdisciplinari des de l’ àmbit lingüístic, l’àmbit digital i l’ àmbit artístic. En aquesta categoria s’han d’abordar noves tècniques narratives com el guió, la llengua oral, la banda sonora i la dimensió visual i plàstica.

En el bloc Conte audiovisual il·lustrat  podeu trobar una proposta  per a treballar el conte audiovisual com a projecte de treball interdisciplinari, així com un llistat de recursos d’àudio i vídeo que es pot utilitzar per a l’ elaboració del conte audiovisual.

En aquest ENLLAÇ podreu trobar materials i recursos online que us ajudaran en el treball a l'aula, així com enllaços d'interès.

En aquest ENLLAÇ podreu trobar les bases dels IV Jocs Florals Escolars de Catalunya