La UNESCO busca les Millors Pràctiques en Aprenentatge Mòbil

La UNESCO ha obert una convocatòria per tal de recopilar les Millors Pràctiques en Aprenentatge Mòbil. Es tracta d'una iniciativa per identificar i difondre models efectius d'aprenentatge mòbil als centres educatius, que contribueixin a promoure entorns d'aprenentatge innovadors en el marc de l'Agenda de Desenvolupament Sostenible  fixada pel 2030.

Els centres seleccionats, com a millors pràctiques d'aprenentatge mòbil, es recolliran en una publicació i al lloc web de la UNESCO. Així mateix es podran presentar a les conferències internacionals organitzades per la UNESCO.

Al següent enllaç trobareu tota la  informació sobre aquesta convocatòria: https://en.unesco.org/themes/ict-education/mobile-learning/fazheng/call-proposals

Si us animeu a presentar el vostre projecte en la convocatòria, haureu de donar el màxim de detalls del desenvolupament del projecte i aportar evidències que mostrin l’efectivitat del model, a través del formulari en línia de la convocatòria. És important que prepareu prèviament la documentació i les respostes a partir del guió del qüestionari, on també podreu ampliar la informació referent als requisits de participació.

La data límit per enviar les propostes via el formulari és  13 d’abrilla UNESCO ha ampliat el termini.