Recursos i eines d’orientació educativa, acadèmica i professional

El model competencial orientador (acrònim SCAP que fa referència a Significativitat, Comunicació, Acció i Projecció dels aprenentatges de l’alumne) emergeix del corpus teòric de l’orientació educativa, elaborat des del Departament d’Ensenyament el curs 2011-2012, i conté els principis pedagògics i les dinàmiques organitzatives i de relació d’un centre orientades a afavorir l’èxit de l’alumne pel que fa a la seva autonomia i el desenvolupament del seu projecte de vida.

El model competencial orientador és una eina que permet als centres i als seus equips aprofundir en el desenvolupament professional i pedagògic d’escola i de centre com a organització en les seves tres dimensions:

  1. Àmbit/matèria
  2. Acció tutorial
  3. Cultura d’equip

Cadascuna d’aquestes dimensions es concreta en uns CRITERIS i INDICADORS  de l’orientació educativa que guien l’anàlisi, la reflexió i l’acció pedagògica de centre per a la millora contínua.

ENLLAÇ WEB XTEC MODEL SCAP

En les tres finestres de l’orientació al web Estudiar a Catalunya:

  1. Joves
  2. Centres
  3. Famílies

també trobareu recursos i eines per l'orientació educativa.