S’obre la XXX convocatòria dels premis CAC d’investigació sobre Comunicació Audiovisual

El Ple del Consell de l'Audiovisual de Catalunya adopta, per unanimitat l'acord d'obrir la convocatòria dels XXX Premis CAC d'investigació audiovisual.

El termini per presentar els treballs i la documentació necessària finalitza el 21 de setembre de 2018.

Aquests premis s'adrecen a persones investigadores de qualsevol àmbit i disciplina que, de manera individual o col·lectiva, hagin realitzat recerca sobre la comunicació audiovisual. Els premis tenen per objectiu premiar la recerca de qualitat sobre comunicació audiovisual realitzada de forma individual o col·lectiva que destaqui especialment, tant pel seu rigor metodològic com per les aportacions que siguin una novetat en l'àmbit de la comunicació audiovisual.

Es poden presentar investigacions sobre qualsevol temàtica vinculada als serveis de comunicació audiovisual en el sentit més ampli del concepte, amb independència del suport, la tecnologia i la plataforma de distribució.
Així mateix, els treballs es poden elaborar des de qualsevol disciplina o àrea de coneixement, com ara la comunicació, el dret, l'economia, la ciència política o la sociologia, entre d'altres.
Es valoraran especialment aquelles recerques que aportin conclusions i resultats que tinguin una aplicabilitat pràctica en el sector de la indústria i el sistema audiovisual català.

Per fer efectiva la participació en aquesta convocatòria cal presentar o trametre al Consell de l'Audiovisual de Catalunya (c. dels Vergós, 36-42, 08017 Barcelona) l'imprès de sol·licitud de participació en els premis, que s'adjunta com a annex a les bases. Aquest model d'instància també es pot recollir a la seu del CAC o obtenir-lo al web www.cac.cat.
Les sol·licituds es poden presentar al registre de la seu del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, o bé a qualsevol dels llocs que preveu l'apartat 4 de l'article 38 de la Llei de l'Estat 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Podeu consultar les bases íntegrament en el DOGC n.7600 - 17.4.2018

ENLLAÇ