S’obre la XV convocatòria dels premis el CAC a l’escola

El Ple del Consell de l'Audiovisual de Catalunya adopta, per unanimitat l'acord d'obrir la convocatòria dels XV Premis el CAC a l'escola.

El Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) convoca els XV Premis el CAC a l'escola, en col·laboració amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb l'objectiu de fomentar la competència en comunicació audiovisual als centres escolars.

Les bases d'aquesta convocatòria incorporen dos guardons nous, un dintre de la categoria centres educatius (A) i un altre dintre de la categoria treballs de recerca de l'alumnat de batxillerat (B).

Els Premis es convoquen en tres categories específiques:

- Categoria A: centres educatius

- Categoria B: treballs de recerca de l'alumnat de batxillerat

- Categoria C: professorat de centres educatius

El termini de presentació de treballs finalitza el 19 de març de 2018 i els premis es lliuraran durant el mes de maig.

L'imprès de sol·licitud de participació en els Premis és el que s'adjunta en la convocatòria oficial del DOGC i de la mateixa manera es pot recollir a la seu del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (carrer dels Vergós, 36-42, 08017 Barcelona) o també se'n pot obtenir el model d'instància al web del CAC, www.cac.cat i al dels Premis, http://www.premiscacescola.cat.

Les sol·licituds es poden presentar al registre de la seu del Consell de l'Audiovisual de Catalunya o bé en qualsevol dels llocs que preveu l'apartat 4 de l'article 16 de la Llei de l'Estat 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Podeu consultar les bases íntegrament en el DOGC n.7408 del 10 de juliol del 2017 ENLLAÇ