Voleu fer de centre pilot dels nous tallers del Museu Arqueològic de Catalunya?

Des del MAC estan desenvolupant tres nous tallers que parlaran de l’arqueologia des de l’antropologia, l’anàlisi de pol·lens i la prospecció geofísica.

Ara el MAC ofereix, tant a alumnes com a professors de secundària i baxillerat, la possibilitat d'experimentar amb ells de forma gratuïta. Treballareu junts en dues sessions, una al centre educatiu i una altra al museu.

Si esteu interessats podeu demanar més informació a macvisites.acdpc@gencat.cat. La selecció es farà per ordre d'inscripció.

MAC EDUCACIÓ 2016-2017