MALETA 7 DE CINEMA (préstec extern al CRP)

maleta_6

DESCRIPCIÓ, FINALITAT I OBJECTIUS

La maleta 7 de cinema és una proposta didàctica dels Serveis Educatius de la Filmoteca de Catalunya en col·laboració amb el Museu del Cinema de Girona que té com a finalitat alfabetitzar en la cultura audiovisual als més joves, així com donar a conèixer i revalorar el patrimoni fílmic i cultural. Quant a la temàtica, es treballen els suports fílmics, els gèneres cinematogràfics i els oficis del cinema. Així mateix, s'estructura en tres unitats didàctiques des d'una aproximació lúdica on es treballen la reflexió, l’anàlisi i la creació:

7-de-Cinema_cenital-960x613

Unitat Didàctica 1. “Sala 1. Tècnica. De què està fet el setè art?”

Tracta el vessant tècnic del cinema i ens permetrà conèixer la influència dels materials i tècniques a l’hora de produir un film, posant l’èmfasi en els suports analògics.

Unitat Didàctica 2. “Sala 2. Creativitat. Com es narren les històries?”

S'aborda la creativitat al cinema per tal d’aprendre les característiques narratives, estilístiques i formals que defineixen els gèneres i subgèneres del setè art.

Unitat Didàctica 3. “Sala 3. Acció! Qui fa les pel·lícules?”

Es descobreix la tasca implícita d’un rodatge, quins professionals hi intervenen i quina és la seva tasca.

ETAPES

Cicle superior de primària, ESO i Batxillerat.

INFORMACIÓ I SOL·LICITUD

Aquestes  tres unitats didàctiques són independents i es poden aplicar de manera autònoma, facilitant així l’adaptació a la realitat i disponibilitat del grup.

Aquesta proposta obre la possibilitat de fer un cinefòrum per concloure el procés d’aprenentatge amb un visionat i el consegüent debat.

Enllaç a la guia didàctica

Enquesta valoració Maleta 7 de Cinema

Enllaç a la descripció de la Maleta 7 de Cinema a la pàgina de la Filmoteca de Catalunya

Si esteu interessats/des podeu contactar-nos al  telèfon del CRP (938159434) o per correu electrònic (crp-garraf@xtec.cat) i nosaltres gestionarem la demanda amb la Filmoteca de Catalunya.

maleta