CATÀLEG DE DVD DEL INSTITUTO DE LA MUJER

Col·lecció de 27 DVDs que tracten sobre diverses qüestions relacionades amb la manca d'equitat de gènere. (la numeració i el títol dels capítols correspon a l'original de l'edició de l'Instituto de la Mujer).

Si esteu interessades en algun vídeo, podeu demanar-ho en préstec al CRP del Garraf.

2.- AGRESIONES CONTRA LA MUJER.

Aquest vídeo intenta eliminar la resistència a denunciar la violència de la qual moltes dones són objecte. Imatges de pel·lícules com Hilda, Maltractada, Crim en família, etc. ens indiquen de quina manera la violència i les agressions contra les dones són freqüents i tolerades com a normals. Cal sensibilitzar l'opinió pública que aquests fets no es produeixin sobre la base d'una discriminació sexual que, realment, les lleis no emparen. Els Centres d'Informació de la Dona informen i assessoren en els tràmits a seguir per les denúncies de qualsevol tipus de maltractaments, així com sobre les actuacions que una dona maltractada ha de realitzar per poder dur, amb èxit, les gestions de la seva denúncia.

Producció: Institut de la Dona Realització: Brennan Associats
1986. 17 min. DVD Signatura: DVD 342.6 AGR

3.- LA MEMORIA IMPRESCINDIBLE

"Hi ha dones que lluiten tota la vida, aquestes són imprescindibles". Amb aquesta frase d'un poema de Brecht comença la història de diverses dones d'esquerra que han viscut moments decisius a Espanya: La República, la guerra civil, la fam, la presó, etc. És a dir, ha viscut tota una època de lluita i de canvis diversos en la vida espanyola. El vídeo és un homenatge a elles i a totes les dones que van fer història i que en l'actualitat són present i memòria.

Producció: Institut de la Dona Realització: Vimagen
1986. 55 min. DVD Signatura: DVD 342.6 MEM

6.- MUJER Y NUEVAS TECNOLOGIAS

Les noves tecnologies representen per a la dona una oportunitat per incorporar-se a la vida social encara més important que la que la revolució industrial els brindés. Aquesta tesi es trasllueix durant tot el vídeo, que repassa el concepte de noves tecnologies a través dels treballs i opinions de dones professionalment inserides en aquest món. S'insisteix, fonamentalment, en les noves formes de relació laboral que facilita la informàtica, en possibilitar el treball a casa. Aquesta fórmula, tot i que dificulta el control laboral sindical, augmenta, sens dubte, les possibilitats de treball de la dona en permetre efectuar dins del seu hàbitat.

Producció: Institut de la Dona Realització: Vídeo Take, Mercedes Segòvia i Alberto Tera
1987. 30 min. DVD Signatura: DVD 342.6 MUJ

7.- MUJERES PARA UNA DÉCADA DEL FEMINISMO

La història del moviment feminista espanyol a partir de 1975 és l'argument d'aquest vídeo. A través de les imatges, el que se'ns mostra són diferents dones que, o bé pertanyen al moviment feminista, o bé són persones que han promocionat les diferents assemblees de dones de les diferents comunitats autònomes. Totes elles expliquen les seves experiències i, sobretot, les seves dificultats. Malgrat les diferències existents en les diferents comunitats, els temes més importants es plantegen dins l'àmbit de la planificació familiar, o defensa jurídica i, sobretot, d'una igualtat de comportaments no discriminatoris entre homes i dones.

Producció: Institut de la Dona Realització: Multimèdia
1987. 35 min. DVD Signatura: DVD 342.6 MUJ

8.- NI AGUJA NI PEREJIL.

El vídeo tracta sobre els aspectes sanitaris i socials de la interrupció voluntària de l'embaràs. La promulgació del Reial Decret de 21 novembre 1986 ve a perfilar, i especificar, la Llei de Despenalització de l'Avortament de 5 de juliol de 1985 a les seves tres supòsits: greu perill per a la salut física o psíquica de l'embarassada, violació o possibles malformacions en el fetus. Dades i xifres sobre l'avortament a escala mundial i la situació a Espanya. El vídeo inclou dos publireportatges, un sobre cures de l'embaràs i el segon sobre mètodes anticonceptius, produïts per l'Institut de la Dona i emesos per TVE.

Producció: Institut de la Dona Realització: M. Zabaleglui
1987. 30 min. Signatura: DVD 342.6 AGU

9.- PEQUEÑAS DIFERENCIAS, GRANDES CONSECUENCIAS. CHINCHETAS ROSAS

El grup de teatre Xinxetes Roses intenta portar als col·legis, mitjançant els seus representants, la reflexió sobre el comportament sexista existent en la societat. Aquest vídeo combina una representació amb diferents moments d'un col·loqui entre adolescents entrecreuant les opinions dels nens. El que es representa és un model de pares que intenten donar als fills una educació tradicional. Aquest model dóna origen a diferents preguntes en el col·loqui, les respostes il·lustren sobre la idea que les noies i nois tenen sobre el masclisme, el matrimoni, els fills i els rols.

Producció: Grup 9 - Vídeo, Catàleg i Institut de la Dona Realització: Brigitte Aschijanden
1987. 38 min. DVD Signatura: DVD 342.6 PEQ

10.- LO QUE EL TIEMPO NOS DEJÓ. LA COEDUCACIÓN

Tot i que la Llei General d'Educació de 1970 va possibilitar l'entrada de la dona espanyola al sistema educatiu en igualtat de condicions que l'home, no es pot dir que s'hagi aconseguit la coeducació mixta, també s'estableixen diferències. A partir d'aquí els interessos de dones i homes es van diferenciant cap a aquest model de societat masculina en què vivim. Aquest model educatiu es repeteix durant tota la vida, fet que queda palès a través d'imatges de pel·lícules i anuncis televisius. El vídeo acaba afirmant la mateixa tesi que al principi de la cinta: la coeducació significa educar en unes mateixes possibilitats, on el rol masculí o femení siguin realment igualitaris. L'educació mixta segueix accentuant els rols tradicionals.

Producció: Institut de la Dona Realització: Vídeo Spot Guió: Victòria Sendón
1987. 23 min. DVD Signatura: DVD 342.6 TIE

11.- AL SUR

El documental està realitzat a Sanlúcar de Barrameda. Les dones relaten les seves frustracions i la manca d'estímuls a causa del caràcter conservador dels homes de la mar ... "Els mariners sempre per tradició hem estat molt masclistes" comenta un d'ells. La majoria de les dones són analfabetes. Als dotze anys abandonen els estudis per dedicar-se a les feines de la llar, un petit reducte sense llibertat ni més aspiració que atendre al món masculí i als fills.

Producción: Instituto de la Mujer
Realització: AMTE Un testimoni directe de les dones dels pescadors que habiten a la desembocadura del Guadalquivir.
1988. 20 min. DVD Signatura: DVD 396 MAL

12.- A POR TODAS

Un grup de dones joves intercanvia opinions sobre diversos aspectes de la vida. Begoña Salas, pedagoga, ánima a les dones a estudiar i d'aquesta manera poder desenvolupar la seva capacitat crítica i la seva autonomia. María José Romero, economista, estimula les dones perquè realitzin una carrera superior salvant els prejudicis tradicionals que les han exclòs de les professions de més prestigi i remuneració. Celia Amorós, filòsofa, opina que el treball remunerat és fonamental per a l'auto estima i exposa que la maternitat i la professió són dues condicions difícils de compatibilitzar. El canvi ha de propiciar-la pròpia dona, perquè com va assenyalar l'escriptora Pardo Bazán "Les dones tenen destinacions propis".

1988. 15 min. DVD Signatura: DVD 342.6 TOD

13.- ENTRE LA CUADRA Y LA COCINA

Una dona rural de la Comunitat Càntabra relata la seva vida. Al mateix temps que realitza les tasques de la casa, prepara els esmorzars i el dinar. A continuació, dóna de menjar al bestiar i renta els estables. Després muny les vaques, va al corral i surt al camp amb els animals. Fet això, encara traurà temps per al treball en l'horta. Les dones rurals realitzen les tasques més pesades, amb les eines més rudimentàries, no tenen les condicions i drets laborals de qualsevol treballador, no perceben ingressos i la majoria d'elles no són conscients del dur treball que realitzen declarant-se a si mateixes "mestresses de casa ". El documental exposa dades sobre la situació de la dona rural i anima a aquesta a que reivindiqui el seu treball i dediqui el seu esforç a tasques remunerades, com ara xarcuteria, horticultura, jardineria, cria de pells, etc.

Producció: Institut de la Dona Realització: Associació La Farola, Santander
1988. 20 min. DVD Signatura: DVD 342.6 ENT

14.- LA INCORPORACIÓN DE LA MUJER AL TRABAJO RETRIBUIDO

Un grup de dones amb càrrecs rellevants en diferents àrees, ofereix informació sobre la situació de la dona en el món laboral. Marina Subirats, sociòloga, exposa les diferents etapes per les que passen les nenes en la seva socialització fins a arribar a la seva incorporació al treball remunerat. Encara que l'escola seria un lloc propici per fomentar la igualtat i s'ha produït un notable augment de les dones en tots els nivells educatius, encara se'ls educa per adaptar-se a les normes, prestant-los menys atenció que als nois, el que provoca que interioritzin un sentiment de devaluació personal i escassa confiança en les seves possibilitats. Aquest paper secundari al qual es veuen abocades les dones, també les porta a triar determinades carreres universitàries o branques de formació professional (estudis humanístics, de lletres, administratius ...) S'analitza des de diversos angles el treball femení, i les sortides professionals dels diferents estudis, comentant els factors decisius a l'hora de contractar una dona, com són l'estat civil o el nombre de fills. Merche Ceverón, professora de formació professional i Montserrat Avilés, advocada, també presenten la seva visió d'aquest tema, així com altres estudiants i treballadores que són enquestades. El document afegeix dades i percentatges sobre la incorporació de la dona al món professional i laboral.

Producció: Institut de la Dona Realització: Universitat Politècnica de Barcelona. Institut de Ciències de l'Educació
1988. 29 min. DVD Signatura: DVD 351.834 INC

15.- DEL AZUL AL ROSA.

Resulta poc probable que quan neix una nena arribi a ser Cap d'Estat, Ministra, Rectora d'Universitat, presidenta d'alguna Acadèmia de la Llengua ... ja que tot l'ambient cultural influeix en la diferenciació. D'aquesta manera, es comprova com nens i nenes són adaptats a les aspiracions que la societat els assenyala. Durant els primers anys, la figura de la mare és de vital importància. Posteriorment, resulta ser la del pare la que s'imposa. Segons els missatges que els nens reben, aquests aniran interioritzant els arquetips que han assimilat. En l'etapa infantil, un dels elements claus per al desenvolupament de la personalitat el constitueix la joguina. Montserrat Moreno, professora de Psicologia i autora del llibre "Com ensenyar a ser nena", exposa que el joc és una preparació per a la vida i és també un reflex de l'univers exterior.

Producció: Institut de la Dona Realització: Victòria Sendón
1989. 20 min. DVD Signatura: DVD 342.6 AZU

17.- RITOS INICIÁTICOS

El futur significa per a l'adolescència una barreja de por, passió i incertesa. Les anomenades tribus urbanes creen un món propi d'aparent rebel·lia, però en el fons tracten d'imitar també el que per a ells representen els seus mites. En contraposició hi ha un altre grup d'adolescents que intenten copiar i integrar-se en la cultura dominant. Però tant un com altres han de passar pel que constitueixen els ritus iniciàtics. El documental tracta dels diversos ritus pels quals els adolescents assumeixen els rols que els han marcat els adults. L'actriu Mercedes Resino, conductora de la sèrie, exposa els problemes d'aquesta difícil i complexa edat.

Producció: Institut de la Dona Realització: Victòria Sendón
1989. 15 min. DVD Signatura: DVD 342.6 RIT

18.- TÚ TAMBIÉN PUEDES ELEGIR

S'analitzen les desigualtats que es produeixen a l'hora de triar una professió entre els nois i les noies, orientant-los en aquest sentit. L'accés de la dona als estudis universitaris li possibilita una certa elecció de futur amb relació al seu món professional. En l'última etapa de la formació, l'aparent igualtat desemboca a una discriminació laboral i social respecte a les dones. Al documental s'indica que tot i que la ideologia dominant vulgui convèncer la societat que la dona avui en dia pot triar el futur, resulta molt sospitós que el poder i la responsabilitat estigui en mans dels homes. El vídeo conclou amb entrevistes a Anna Bofil, arquitecta, i Laura Tremosa, redactora cap de Premsa Tècnica, els que expliquen en què consisteix la seva professió i com van aconseguir adquirir-la.

Producció: Institut de la Dona Realització: Carlos Sendín & Associats
1989. 24 min. DVD Signatura: DVD 351.834 INS

19.- VAQUEROS Y PRINCESAS

S'analitza el sexisme en el procés de socialització escolar. El sexisme és la discriminació basada en el sexe biològic. Encara que avui a Espanya l'escola mixta sigui l'habitual, això no vol dir que la coeducació estigui implantada. Especialistes que han treballat sobre el tema han arribat a conclusions interessants de cara a la importància de la funció del mestre en la transmissió del model sexista. L'actriu Mercedes Resino, conductora de la sèrie, entrevista a Marina Subirats, professora de Sociologia de la Universitat de Barcelona, que ha realitzat un estudi sobre el sexisme a l'escola primària i les relacions professor / alumne.

Producció: Institut de la Dona Realització: Victòria Sendón
1989. 20 min. DVD Signatura: DVD 342.6 VAQ

20.- CURSO DE MUJERES EMPRESARIAS

En el marc del Pla per a la Igualtat d'Oportunitats de les Dones, l'Institut de la Dona promou un programa per a la formació de noves empresàries com a mesura per a desenvolupar l'acte ocupació, patrocinat per l'INEM i el Fons Social Europeu i impartit per l'Escola d'Organització Industrial. Aquest curs va dirigit a estimular i professionalitzar les dones que aspiren a posar en marxa un projecte empresarial, ja que sovint la baixa participació femenina en l'empresa està relacionada amb una escassa cultura empresarial i de gestió. A través de la història de Marta, llicenciada que ha participat en el curs, es proporciona informació del seu contingut i durada. Consta de dues parts. La primera, de cinc setmanes, ofereix en un pla teòric una visió global interdisciplinar de les diferents àrees en l'empresa i les tècniques de gestió empresarial i es compon dels mòduls següents: sensibilització, metodologia, màrqueting, finances, simulació de gestió, aplicacions informàtiques i aspectes jurídics. La segona part, de quatre setmanes, està dedicada al desenvolupament pràctic dels projectes empresarials de les alumnes mitjançant una consultoria individual. Després d'una presentació i posada en comú dels projectes es produirà l'avaluació final de cada alumna, que tindrà en compte factors com a actitud, aptituds, capacitat empresarial, esforç personal i aprofitament del curs.

Producció: Institut de la Dona, TYVE, Televisió i vídeos Educatius.
1990. 15 min. DVD Signatura: DVD 396 CAL

21.- LA MUJER EN LA PUBLICIDAD

Document realitzat a partir dels espots emesos per Televisió Espanyola que analitza les imatges i sons que percebem quotidianament, donant una visió crítica de la imatge de la dona en la publicitat. Algun material s'ha desviat en ocasions de la seva intenció original per adequar-lo als fins de la investigació. La dona en els anuncis publicitaris és el cos ideal, l'objecte de desig de l'home, la perfecció de les formes, l'harmonia ... Per als homes només hi ha un camí: ser els millors, i ho aconsegueixen amb una acció desenfrenada, en l'esport , l'aventura, la competició, la feina ... la imatge assignada pels mitjans de comunicació al nen ia la nena presenta metes diferenciades. Les nenes dolentes no existeixen: són "ninetes de paper" preparades per a l'amor, mentre que els nens participen en jocs actius i utilitzen joguines agressius. Els joves són sempre feliços: amb amics o en parella semblen disposar de tot el seu temps per ballar, prendre copes i divertir-se. La relació entre homes sempre és afectuosa, ja que tenen esperit d'equip. En canvi, les dones entre si només són capaços de conversar sobre tasques domèstiques. Ser mare és la il·lusió de tota dona, que complirà amb totes les tasques pròpies de cuidar fills i casa amb amor, no per obligació. I si s'intercanvien els rols entre els dos sexes ?.

Producció: Institut de la Dona Realització: C. Penya-Martí, C. Belmonte
1990. 24 min. DVD Signatura: DVD 342.6 MUJ

22.- MUJER Y DEPORTE: FRANQUISMO Y ACTUALIDAD

Aquest vídeo consta de dues parts referides a la dona i l'esport: la primera durant el franquisme i la segona en l'actualitat. L'esport femení a Espanya va ser utilitzat com a vehicle de transmissió ideològica i política entre 1939 i 1960. Les imatges de NO-DO il·lustren aquesta situació. La Secció Femenina de Falange Espanyola Tradicionalista i de les JONS s'encarregava de la direcció i foment de l'esport femení, organitzant cursos de instructores de bàsquet, classes de gimnàstica, campionats, concursos, concentracions i entrenaments, grups de cors i danses, etc. La gimnàstica era símbol de disciplina, ritme i ordre, organització, mesura i harmonia, i ensenyava a les joves a obeir sense error ni vacil·lació a la veu de comandament. L'educació física era completada amb una perfecta preparació doctrinal i moral, limitant-se en gran part les pràctiques esportives de les dones a favor del seu paper com a mares i esposes. En els anys vuitanta ningú discuteix el dret de la dona a practicar qualsevol esport. Tot i els condicionants que encara han de superar moltes dones, es dóna una major participació femenina en aquest àmbit. Entre les causes adduïdes per a aquest canvi destaca el replantejament dels prejudicis sexistes per part del moviment feminista i la importància dels mitjans de comunicació com a elements de difusió cultural. L'Administració satisfà aquesta àmplia demanda amb instal·lacions esportives, cursets i organització d'activitats físiques. El temps i els estudis realitzats demostren que l'esport no és qüestió de sexe.

Producció: Institut de la Dona Realització: Konic
1990. 16 min. DVD Signatura: DVD 342.6 MUJ

26.- COEDUCACION. DIFERENCIAS SIN JERARQUÍAS

El vídeo il·lustra el programa d'igualtat d'oportunitats educatives per a tots dos sexes integrats en el Projecte Olympus. Els continguts curriculars que s'imparteixen a l'escola transmeten una visió masculina de la realitat que condiciona els àmbits d'actuació en els quals es desenvolupen nois i noies i les seves expectatives professionals. Un repàs a les diferents matèries demostra l'escassa presència del sexe femení en els llibres de text: les matemàtiques, la història, la gramàtica ... reprodueixen la categorització social per raó de gènere. Per corregir actituds i pautes de conducta que supediten els interessos de les alumnes als dels alumnes, la coeducació a l'escola proposa: materials didàctics no discriminatoris, una presa de consciència dels prejudicis sexistes, acceptació de la diversitat individual i introducció de continguts considerats femenins com les relacions interpersonals, treball en grups mixtos i oportunitats per a l'expressió lliure de les persones. Al llarg de tot el document s'ofereixen opinions d'alumnes / as i professors / es.

Producció: Institut de la Dona i Ministeri d'Educació i Ciència. Realització: Joan Pueyo
1992. 27 min. DVD Signatura: DVD 342.6 COE

25.- VIVO CONMIGO: REFLEXIONES SOBRE SEXUALIDAD

Un grup de dones reflexiona sobre el significat de la sexualitat, aportant les seves experiències personals. Es qüestiona la manera de viure la sexualitat de les generacions anteriors, que implicava desconeixement del propi cos, passivitat, sentiment de culpa, dedicació exclusiva a la maternitat, repressió i por al plaer, en resposta al rol femení assignat per la societat patriarcal. Com a alternativa que afavoreix el desenvolupament integral de la persona, es proposa un model més flexible de sexualitat que satisfaci necessitats i desitjos i contempli el plaer, la passió i l'erotisme. Les fantasies sexuals, l'orgasme, relació afectiva i relació física són altres dels temes analitzats.

Producció: Institut de la Dona Realització: Angelina Vázquez
1991. 38 min. DVD Signatura: DVD 342.6 VIV

27.- IDENTIDAD INDIVIDUAL Y COEDUCACIÓN

En el marc del Projecte Olympus, el programa d'igualtat d'oportunitats educatives per a tots dos sexes fomenta una educació lliure de prejudicis de gènere que faciliti el desenvolupament de totes les potencialitats individuals. Per tal de conèixer les fantasies i actituds socials de la primera infància, s'analitza el joc de nenes i nens de tres, cinc i set anys d'edat. L'observació del temps de joc dedicat a cada categoria de joguines, segons siguin atribuïts tradicionalment a un o altre sexe, i del joc amb interacció confirma una clara diferència en els models de comportament, que s'adapten a les demandes socials: l'univers del que femení gira al voltant de la llar i la vida familiar, mentre que el masculí està presidit per l'acció i la violència. L'escola ha de prendre una postura activa per eradicar l'enfocament androcèntric no explícit que impregna tota l'educació i crear les condicions necessàries perquè nens i nenes comparteixin una visió més global de la cultura, en un clima de cooperació i autonomia creativa.

Producció: Institut de la Dona i Ministeri d'Educació i Ciència. Realització: Joan Pueyo
1992. 24 min. DVD Signatura: DVD 342.6 IDE

29.- DECIDE TUS JUGUETES ¡COMPARTIR ES DIVERTIDO!

Aquest vídeo va acompanyat d'una proposta didàctica per al professorat i d'una carpeta d'activitats per a realitzar amb l'alumnat de segon i tercer cicle d'educació primària i primer cicle de secundària obligatòria. Les imatges que apareixen en el vídeo ens ofereixen la possibilitat no només de "veure la publicitat", sinó de "aprendre a llegir" la publicitat, i també per afavorir una acció positiva que modifiqui els estereotips i actituds sexistes presents en el joc i en la publicitat de joguines. Aquesta divisió està realitzada a partir de 222 anuncis de joguines emesos per les cadenes de televisió d'àmbit estatal durant la campanya de Nadal 1992/93.

Producció: Institut de la Dona i Ministeri d'Afers Socials
1993. 15 min. DVD Signatura: DVD 342.6 DEC

33.- EL LARGO CAMINO HACIA LA IGUALDAD. FEMINISMO EN ESPAÑA 1975-1995

Vídeo realitzat a partir de l'Exposició que amb el nom : El Llarg Camí cap a la Igualtat . Feminisme a Espanya 1975-1995 , es va organitzar per grups feministes independents a Madrid al mes de gener de 1995. Es repassa el contingut de l'exposició que gira entorn a set apartats : Feminisme és política , participació política , educació , treball assalariat , treball domèstic, salut i sexualitat i l'Institut de la Dona. Cal ressenyar l'escassetat de material gràfic i la dificultat d'accedir-hi a l'hora de muntar una exposició d'aquest tipus, deixant de manifest la invisibilitat de les dones, ja constatada en altres àmbits.

Producción: Instituto de la Mujer Realización: Gloria Serrato Azat
1995. 15 min. Signatura: DVD 304-055.2 INS

38.- MUJERES Y SOCIEDAD RURAL. ENTRE LA INERCIA Y LA RUPTURA

El paper de la dona rural s'enfronta a profunds canvis, ja que comença a ser "visible" un treball que ocupa a més de set milions de dones al nostre país. Les dones han conquistat nous espais en projectes de desenvolupament rural. Cada vegada més dones participen en associacions, sindicats, cooperatives i organitzacions professionals, amb el propòsit de reclamar el reconeixement a la seva tasca. Les polítiques públiques, concretades en projectes i programes (Xarxa Gea, Programa Now, Leader i Proder) a favor de la promoció de les dones rurals, tracten de crear una xarxa de solidaritat i el marc del desenvolupament rural.

Producció: Institut de la Dona Realització: Sonimagen 8
1999. 5 minuts. DVD Signatura: DVD 342.6 MUJ

40.- PREVENIR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES: CONSTRUYENDO LA IGUALDAD (PROGRAMA PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA)

Aquest vídeo aporta una sèrie d'idees per a la reflexió i el debat a l'escola sobre el sexisme i la violència contra les dones. La seva intenció és privilegiar l'aula, com a lloc necessari, on els adolescents convisquin en igualtat, i aprenguin a construir una societat allunyada de qualsevol discriminació. El DVD consta de dos capítols anomenats:

Vídeo 1.- Documents per utilitzar a l'aula, conté els següents títols:

- La construcció de la igualtat:  La detecció del sexisme: La dona a la publicitat . Missatges per a la igualtat. Signatura: DVD 342.6 MUJ

Vídeo 2.-Documents per a la formació del professorat conté els següents títols:

- El sexisme: un obstacle per als drets humans Signatura: DVD 342.6 SEX

- La prevenció de la violència.

Guió i direcció: María José Díaz-Aguado Producció: Maribel Roig-Francolí Realització: Adrián Mancebo
2002. 111 min. 

41.- ANUNCIOS EN TELEVISIÓN DEL INSTITUTO DE LA MUJER

Recull dels anuncis publicitaris produïts per l'Institut de la Dona i emesos per televisió en ordre cronològic a partir de 1985.

Producció: Institut de la Dona Realització: Institut de la Dona
1986-2003. 20 min. (Última edició) DVD Signatura: DVD 342.6 ANU