COEDUCACIÓ I GÈNERE

Amb aquest apartat de la mediateca ens proposem facilitar recursos en matèria de valors coeducatius des de la perspectiva del feminisme, de les noves masculinitats i de la diversitat afectiva als i a les docents en general, a les direccions de centres, als i a les especialistes de la comarca.

Enllaç                                                          DVD_INS_DONA

Recursos pedagògics coeducatius:                      Col·lecció DVD del Instituto de la Mujer
Educar en els drets de les dones,                        (fitxa amb resum del contingut de cada DVD,
en les noves masculinitats i                                  disponible en préstec al CRP del Garraf)
diversitat afectiva