INVESTIGUEM EL PLÀNCTON (préstec extern al CRP)

4377_2

Descripció, finalitat i objectius pedagògics

Investiguem el plàncton és una nova proposta didàctica que es presenta des de l’àrea de  programes Educatius del Consorci El Far amb la finalitat d’oferir a la comunitat educativa nous recursos que permetin apropar als alumnes d’educació primària i secundària diferents temàtiques relacionades amb el mar a partir de l'estudi del plàncton. Conseqüentment, aquesta maleta proposa els següents objectius:

a)Referits a coneixements, fets i conceptes:

 • vessamentebreReconèixer la importància del plàncton dins els ecosistemes marins
 • Identificar, caracteritzar i interpretar els trets comuns i diferenciadors dels individus del plàncton
 • Conèixer les tècniques de pesca del plàncton
 • Entendre la sensibilitat del plàncton davant la contaminació.

 

 

b)Referits a procediments:

 • material_maleta3Observar de forma directa, utilitzant lupa binocular i/o microscopi les diferències morfològiques del plàncton
 • Identificar i classificar els organismes estudiats utilitzant les fitxes d’identificació
  senzilles
 • Manipular estris de laboratori;
 • Analitzar els efectes de la contaminació marina.

 

 

 

c)Referits a actituds:

 • Valorar la importància del plàncton dins els ecosistemes
  marins
 • Tenir cura del material utilitzat.

Justificació pedagògica

mar_aulaEl fet de viure tocant al mar condiciona el nostre paisatge, la nostra història, la nostra cultura, la nostra forma de viure. És per això, que aquesta proposta tracta de ser una eina de treball que permeti apropar el mar a l’aula, oferint tot un recull de recursos que es poden fer servir de forma oberta i adaptable segons les necessitats i interessos que detecti cada docent.

 

 

 

 

 

Etapa

2n cicle d’educació primària i ESO.

Contingut

· Guia d’ús
· Dossier del professorat
· 10 protocols
· 10 claus d’identificació
· Fitxes descriptives
· Fitxes d’activitats
· DVD powerpoint “Investiguem el plàncton” i pdf’s
· Kit d’observació:

- Portaobjectes
- Cubreobjectes
- 3 plaques de petri
- 2 pipetes
- Mostres: 5 zooplàncton i 2 fitoplàncton
- 1 Embut petit
- 3 Agulles emmanegades

· CD Mediterrània. Capítol 33 Marea Roja
· Llibres:
· Gili, J. M., riera T., Corbera Jordi. El zooplàncton. Escola del Mar de Badalona,
centre d’estudis marins. Editorial Norai
· Fincham, A. A. Biología marina bàsica. Ediciones Omega

Informació i sol·licitud de reserva

Per a més consideració podeu consultar més informació a:

Si esteu interessats en el préstec d'aquest material el podeu demanar-lo al CESIRE en el següent enllaç