KITCAIXA ARDUINO (sol·licitud externa al CRP)

arduino2

Descripció, finalitat i objectius

Es tracta d'un kit de robòtica creat per Arduino Verkstad en col·laboració amb l'Obra Social "La Caixa", el qual té la finalitat introduir l'alumnat en l'electrònica, la programació i la mecànica; utilitzant maquinari i programari de codi i disseny obert mitjançant l'aprenentatge col·laboratiu basat en l'experimentació.

Quant als objectius pedagògics, aquest kit proposa una nova forma d'ensenyar la tecnologia i estimular les vocacions tècniques entre l'alumnat d'educació secundària, amb una metodologia basada en projectes i experiments per assolir els continguts.

El kit conté tots els components per fer i construir els experiments, una plataforma en línia amb tota la documentació i tota l'estructura web que permet als participants compartir continguts en forma de blocs, tutorials i fòrums.

Etapa

4t d'ESOmanual

Durada i funcionament del projecte

El calendari de treball es desenvolupa durant 20 setmanes, el procés està dividit en quatre parts: Curs de formació per a professors, fase d'experimentació, fase de creació  i presentació final.

Enllaços

Per a més consideració podeu consultar:

Sol·licitud

Es gestiona a través de la Conselleria. En qualsevol cas, el centre educatiu interessat pot omplir el formulari i sol·licitar més informació.

arduino1