LECTURA

Recursos per donar suport als centres en el procés d'adquisició de la lectura i l'escriptura dels alumnes i per promoure la competència lectora i el gust per la lectura.

albumprincepembolics                                                                                                    Maleta dels àlbums il·lustrats