MATERIAL D’OBSERVACIÓ CIENTÍFICA

Instruments d'observació i mesura científica en préstec des del CRP del Garraf

am2111SET                        motxilla_bio

Microscopi Dino-Lite                        La motxilla bioclimàtica