NANOKIT, CESIRE

CONTINGUT:

DESCRIPCIÓ BÀSICA:

 • El NanoKit s’ha concebut per crear un material experimental didàctic sobre l’àrea emergent de la nanociència i nanotecnologia. El jovent ha d’estar preparat per entendre i gestionar una àrea de la ciència amb un gran potencial per canviar el seu dia a dia.L’experiència combina una metodologia experimental, per a què els alumnes provin en primera persona, i una plataforma en línia, per a què aprofundeixin en les bases teòriques i descobreixin investigacions relacionades d’actualitat.Es tracta d’una proposta interdisciplinària que engloba temàtica pròpia de la ciència més teòrica i la recerca bàsica (per exemple, amb l’experiment de les propietats conductores del grafè) amb d’altres amb una aplicació tecnològica directa (el disseny d’un sensor piezoelèctric). La ‘nano’ és un camp de la ciència en el qual hi treballen tant investigadors especialitzats en ciència fonamental i teorització matemàtica com enginyers i tècnics que centren els seus esforços en el disseny de noves aplicacions.Aquesta visió d’interconnexió i complementarietat entre disciplines, molt en línia amb el concepte d’educació STEM, és una de les idees que transmet el NanoKit als alumnes. També se’ls transmet la idea que la nanociència i la nanotecnologia és un camp d’estudi al qual es pot accedir des de moltes vessants i molts àmbits.

OBJECTIUS:

 • Donar resposta a una demanda de la comunitat educativa que vol continguts actualitzats i contrastats.
 • Facilitar la tasca docent i estimular l’adquisició de coneixements científics.
 • Apropar l’activitat investigadora dels centres de recerca als estudiants.
 • Introduir la nanociència als alumnes, amb l’objectiu final de fer-la explícita al currículum docent.
 • Fomentar la creativitat de l’alumnat en base a les possibles aplicacions de la nanotecnologia.
 • Conscienciar de l’impacte de la ciència i la tecnologia en les nostres vides.
 • Fer partícip a l’alumnat del debat al voltant dels reptes científics i socials que planteja el nanomón.
 • Atraure ments curioses cap al camp d’estudi de la nanociència.

ETAPES:

 • 4rt ESO (més recomanable)
 • BATXILLERAT (més recomanable)
 • També es contempla començar el treball en tota l'etapa d'ESO

PRÉSTEC:

 • CRP DEL GARRAF (correu electrònic o telèfon)
 • Temps: a convenir amb el CRP del Garraf. En funció de la demanda
 • Recomanable: entre 15 dies i 1 mes.

MÉS INFORMACIÓ