TECNOLOGIA 3D

Entre les noves formes d'usar la tecnologia a l'aula irromp amb força el disseny i la impressió 3D. Un binomi que permet pensar, veure, tocar i analitzar idees en espais reals. Els experts parlen de la rellevància de la fabricació digital en l'educació, especialment en els àmbits de ciència i tecnologia, i la impressió 3D es ‘colarà' en l'ensenyament superior.

Com treballar a classe?

Getting Smart [usos educatius de la impressió 3D] Blender [software 3D lliure] Tinkercad [software 3D lliure] SketchUp [software 3D lliure] Thingiverse [projecte] Makerbot [grup] Tactus Technologies [software 3D educatiu] Cyber Science 3D [software 3D educatiu] Cyber Anatomy [software 3D educatiu] Essential Skeleton [app 3D educativa] Pompeii Touch [app 3D educativa]