EDUCACIÓ EMOCIONAL I EN VALORS

Apartat de recursos en el qual trobareu maletes didàctiques relacionades amb el dol i l'educació en valors com la identitat, la convivència o la responsabilitat per diverses etapes educatives.

kitval_conv                                dol

Kit Caixa Valors                                                 Maleta del dol
(Recursos i materials per treballar         (col·lecció de llibres, contes i guies)
l'educació socioemocional)