SEMINARI DE BIBLIOTEQUES ESCOLARS DEL GARRAF

Espai per a la formació dels i les mestres responsables de biblioteques dels centres educatius de la comarca, per a compartir experiències i per treballar coordinadament temes relacionats amb la dinamització de la biblioteca escolar, la competència informacional  i la lectura.

BLOC BIBLIOTEQUES ESCOLARS DEL GARRAF